image description

Vård- och omsorgsboende inom fastigheten Lugnet 27 m.fl.

Detaljplanen för lugnet 27 med flera prövar möjligheten att planlägga för ett vård- och omsorgsboende inom fastigheten Lugnet 27. Förslaget möjliggör att sex lägenheter kan byggas. Varje lägenhet kommer att ha tillgång till egen privat uteplats.

Den här planen har vunnit laga kraft

 

 Planområdet

 

Bakgrund

I mars 2014 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detljplan för fastigheterna Lugnet 26 och Lugnet 27. Detaljplanen var ute på samråd under sommaren 2015. Efter samrådet delades detljplanen upp i två planer, en för Lugnet 26 och en för Lugnet 27. Detaljplanen för Lugnet 26 vann lagakraft i mars 2016. Detaljplanen för Lugnet 27 var ute på granskning från den 9 juni till 30 juni 2016. Efter granskningen framfördes behovet av ett gemensamt förråd för de boende och efter ändring medger nu detaljplanen även en kompletteringsbyggnad. En andra granskning av förslaget genomfördes den 24 oktober till den 7 november 2016.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i december 2016 och antogs av kommunfullmäktige i februari 2017. Detaljplanen vann lagakraft den 3 mars 2017.

Under rubriken "Granskning Lugnet 27" till höger kan du hitta mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.  

Senast uppdaterad 2017-03-07