image description

Program för centrala Hallunda

Mycket är på gång i centrala Hallunda. Genom att skapa nya offentliga platser, nya bostäder, ett utbyggt centrum och bättre kollektivtrafik vill vi skapa ett attraktivt och tryggt område.

Arkitektförslag -nytt centrum, RB Arkitektur
 ​Arkitektförslag för nytt centrum, RB Arkitektur (Klicka på bilden för att se den i större format)
 

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2004 att upprätta förslag till detaljplaneprogram för området kring Hallunda Centrum. Programmet utgör ett beslutsunderlag för vidare planläggning som bygger på erfarenheter och synpunkter från medborgare och verksamma i Hallunda. Det föreslår att Hallunda Centrum utvecklas till en plats där många funktioner möts med människan, där Hallundaborna kan mötas, trivas och känna trygghet. Programmet togs fram i samarbete mellan kommunen, Hallunda Centrum, SL samt tre arkitektkontor. Det var samråd för programmet den 11 november 2008 till 27 januari 2009. Därefter sammanställdes de synpunkter som kommit in, och förslaget bearbetades. Du kan läsa förslaget här uppe till höger.
 
 
Perspektiv över Hallunda centrum, RB Arkitektur (Klicka på bilden för att se den i större format)
  Perspektiv över Hallunda centrum, RB Arkitektur (Klicka på bilden för att se den i större format)

Vad händer nu?

Programmet har legat vilande sedan 2008 eftersom centrumägaren då gick i konkurs.

Senast uppdaterad 2016-10-13