image description

Hästen 19

Nu pågår ett planarbete för att tillskapa fler bostäder nära Tumba centrums service och kommunikationer.

Den här planen befinner sig  i det skede som kallas samråd

 

 Karta

 
Bakgrund

På fastigheten Hästen 19 finns idag en byggfirma samt ett fåtal bostäder. I framtiden kan byggnaderna istället innehålla 10-15 smålägenheter. Kommunen ser mycket positivt på denna sorts förändringar, där fler bostäder kan byggas i ett centralt, redan bebyggt läge med god infrastruktur. Detta prövas nu i ett detaljplanarbete.

Vad händer nu? 

Utredningsarbete pågår, och kommunen tar fram ett förslag till detaljplan.

Senast uppdaterad 2016-10-26