image description

Opalen 3

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Opalens förskola i Storvreten/Tumba.

Den här planen befinner sig  i det skede som kallas samråd
 

 Karta

 

Förslaget

Planområdet ligger i nordöstra Storvreten, ca 400 meter nordost om Storvretsskolan och 200 meter nordost om Storvretsparken. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt lösningar för angöring och parkering.

Samråd för planförslaget hölls från 22 juni 2016 till och med 15 juli 2016.

Vad tycker du om förslaget?

Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in under samrådet. Därefter bearbetar vi planförslaget. 

Senast uppdaterad 2016-10-18