image description

Skårdal

Skårdal ligger vid sjön Aspen i Botkyrka kommun. Detaljplanearbetet för området ska förutsättningar för att bygga ut vägar samt vatten- och avloppsledningar. Planen ska ge byggrätter och vara ett underlag för debitering av gatukostnadsersättning.Kartbild som visar var området ligger (klicka på bilden för att se den i ett större format)
Kartbild som visar var området ligger (klicka på bilden för att se den i ett större format)

Hur långt i processen har detaljplanen kommit?

Planområdet omfattar Skårdal som ligger vid sjön Aspen, nordväst om Tumba. Detaljplanen är upprättad i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 1987:10. Detaljplanen var utställd från september till oktober 2012. Detaljplanen för Skårdal blev godkänd för antagande av samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 augusti 2013.
 

Beslut i kommunstyrelsen om enskilt huvudmannaskap

Enligt beslutet i kommunstyrelsen den 7 juni 2016 får samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i Skårdal och fullfölja detaljplaneringen av området. Förslaget innebär att fastighetsägarna får ansvaret för vägarna med större möjligheter att själva påverka vägstandard och investeringskostnader.

Beslutet innebär också att kommunstyrelsen avbryter arbetet med framtagande av en gatukostnadsutredning.  Frågan om gatukostnadspolicy, det vill säga på vilket sätt kommunen ska ta betalt av fastighetsägare för upprustade vägar, kom upp i samband med detaljplaneringen av Skårdal.

Detaljplanen för Skårdal kommer att revideras med start hösten 2016. Ett nytt samråd ska genomföras och beslut ska sedan fattas i samhällsbyggnadsnämnden. Inför det fortsatta arbetet med detaljplanen kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att föra dialog med fastighetsägarna i Skårdal för att utreda förutsättningarna för enskilt huvudmannaskap.

Handlingar och relaterad information

Till höger finner du planhandlingarna som har varit utställda och som fattats beslut om. Eftersom handlingarna är stora filer kan det vara bäst att högerklicka och spara dokumentet på din hårddisk.

Senast uppdaterad 2016-06-14