image description

Kollektivtrafik

​Busslinjer och tider, turtäthet

Det är Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (före detta SL), som har hand om kollektivtrafiken i Botkyrka och i resten av Stockholms län. Trafikförvaltningen ansvarar för linjedragningar och anläggande av hållplatser. Mycket av arbetet sker i samverkan med kommunerna, men det är Trafikförvaltningen som bestämmer om kollektivtrafiken i Botkyrka och i övriga länet.

Busshållplatser

Busshållplatser underhålls av Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (före detta SL) och felanmälan görs därför till:

Telefon: 08-600 10 00.

Websida: https://sl.se/sv/kundservice/

Senast uppdaterad 2015-11-18