image description

Namnsättning på vägar

​Namnsättning

Kommunen sätter  namn på:
• vägar
• parker
• kvarter
• adressområden
• kommundelar
• byggnader och anläggningar (tex skolor och  förskolor.)

 

Namnberedningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram förslag till nya namn och ändringar i befintlig namnsättning. Därefter behandlas förslagen i namnberedningen. Namnberedningen som består av politiker och tjänstemän föreslår namn som sedan tas upp till beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Vägnamnboken:

Vill ni veta mera om Botkyrkas vägnamn, historik, när det fastställdes, var namnet kommer ifrån m.m. Kan ni läsa om det i vägnamnboken, Vägnamnen i Botkyrka, finns att beställa kostnadsfritt från Kart- och mätenheten.
 

Senast uppdaterad 2014-02-28