image description

Flygbilder

Senaste flygningen är gjord våren 2015.Bilderna är fotograferade från en flyghöjd på 2300 m. 
Äldre flygbilder finns från 2012, 2009, 2007, 2006 och 2005. Det finns även snedbilder över delar av kommunen från 1988-2012.

Användningsområden
Flygbilderna delas in i två kategorier, flygbilder och ortofoton, beroende på vilket syfte du har för användningen.

Flygbilder är flygfotograferade bilder. En flygbild är en centralprojektion, utan korrigering för terrängens form eller kamerans vridningar. Det innebär att skalan i bilden varierar.

Ortofoton är ett utmärkt hjälpmedel vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering och som bakgrundsinformation i olika sammanhang. Bilderna har korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig avbildning av marken.

Upplösning
Bilderna från 2015 har upplösning: 0.25m

Bilderna från 2012 har upplösning: 0.08m

Bilderna från 2009 har upplösning: 0.15m

Bilderna från 2007 har upplösning: 0.20m

Bilderna från 2006 har upplösning: 0.20m

Bilderna från 2005 har upplösning: 0.20m

 

Omfattning
Omfattningen kan variera beroende på vilket år bilderna är tagna. Kontakta kommunen för att säkerställa att området du är intresserad av finns.

Bilderna från 2015 täcker hela kommunen.

Ortofoton är inpassat i referenssystemet SWEREF 99 18 00.

Aktualitet
De senaste bilderna är fotograferad våren 2015.

Format
Digitalt som tif, jpg, ecw eller utskrift på papper.

Pris

Endast flygbilder och ortofoto från år 2012 är tillgängliga för försäljning via kommunen. Vill du köpa ortofoton från 2015 ska du kontakta Lantmäteriet, följ länken under "Läs mer" för att komma till Lantmäteriets hemsida.


Avgift per hektar exklusive moms
Digitalt ortofoto 10 kr
Minsta debitering 490kr

Beställning
Beställning kan göras på två sätt: 

Direkt på webben genom att gå in på sidan "Övriga kartbeställningar" som finns i sidmenyn under "Kartbeställnig". 

Eller:

Fylla i beställningsformuläret  "Kartor/Övriga uppdrag” som du hittar under ”Hämta blankett”. Skicka sedan den på post eller epost. Adresser hittar du under "Skicka din beställning hit".

 

Här kan du se flygbilder över hela Botkyrka kommun

 

 Karta

 

 

Historiska flygbilder

Vi har en temakarta med utsiktsbilder tagna från flygplan på olika ställen runt omkring i Botkyrka. Det finns över 1700 bilder som är tagna mellan åren 1988 och 2012. Dem hittar du genom att följa länken ”Historiska flygbilder” under "Läs mer".

Senast uppdaterad 2017-01-18