image description

Viktig information för dig som ska beställa kart eller mättjänster

Under hösten 2016 har Botkyrka kommun bytt kartsystem till ett modernt dynamiskt verktyg anpassat för dagens verksamhet. Detta gör vi inom ramen för södertörnssamarbetet. Bytet påverkar alla kart- och mättjänster. Det som påverkas mest är kart- och mättjänster för bygglov.

Vi rekommenderar att ha framförhållning vid beställning av kart- och
mättjänster (inklusive Nybyggnadskartor).

Under vintern och våren 2017 börjar vi arbeta i det nya systemet och då räknar vi med att ha en ökad arbetsbelastning. På grund av det kommer det eventuellt att bli förseningar i
våra leveranser.

Framförallt gäller detta nybyggnadskartor till bygglovsansökningar, grundkartor
och baskartor. Botkyrkas webbkarta samt bakgrundskartor i andra verksamhetssystem kommer att fungera som vanligt under hela övergången.

 

 
Har du funderingar eller frågor kan du kontakta oss på 08-530 610 00

 

Senast uppdaterad 2017-01-18