image description

Fittja centrum

Detaljplanen för Fittja Centrum har vunnit laga kraft i juli 2016. Detaljplanen gör det möjligt med ca 300 lägenheter i flerbostadshus, ett äldreboende, förskola, garage och utökade kommersiella lokaler.

Denna plan är i skedet genomförande

Vad händer nu?

Just nu pågår arbeten med etapp 1. Äldreboendet (cirka  60 platser) kommer enligt bedömd tidplan att vara inflyttningsklara under senhösten 2017.
Gångvägen mellan Fittjahöjdens park och  Fittja centrum är avstängd tills vidare.

Förslaget 

Utbyggnaden planeras ske i fem etapper:

Äldreboende (etapp 1)

I vinkel mot de nya bostadshusen föreslås en påbyggnad av det befintliga centrumhuset med stadsdelens nya äldreboende. Påbyggnaden blir i tre våningar och får en uppbruten, varierad fönstersättning med stora glaspartier.

Fittjahöjden (etapp 2)

Väster om det befintliga centrumhuset planeras en lamellbyggnad på max sju våningar. Vi räknar med att den börjar byggas under hösten 2017. Byggnaden kommer främst att innehålla bostäder, men även andra typer av lokaler.

Bostadshus 1 & 2 (etapp 3 & 4)

Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras. I samband med exploateringen av bostäder tillkommer ett parkeringsgarage i två plan.

De nya två husen ska trappas ner i höjd i motsatta riktningar för att skapa variation och undvika karaktären av ytterligare rätblock. Husen varierar i våningsantal och har spetsig form. Den vinklade principen bygger på en byggvänlig och rationell idé om flexibla, spegelvända bostäder där varje trapphus avslutas med en egen takterrass längst upp.

Terrassen ger möjlighet för de boende till en gemensam utomhusyta särskilt för de närmaste grannarna. Ett mer privat komplement kommer att finnas i de större gemensamma bostadsgårdarna, där kan man tillbringa grillkvällar och ha sina odlingslådor utan att behöva lämna sitt trapphus. En del av de nya bostäderna ska direkt vetta mot busstorget vilket skapar mer liv och trygghet särskilt under mörka kvällar.

Fittja Tower (etapp 5)

I fastighetens sydvästra del, närmast Fittja tunnelbanestation, föreslås ett högt smalt hus i 15 nya våningar, utöver de 3 befintliga våningarna, som kan vara för kontor, bostäder, centrum och hotell.

Förhoppningsvis ska bygget för etapp 1 (äldreboendet) starta under det här året i förutsatt att detaljplanen inte överklagas.

Det nya förslaget för Fittja centrum av Enter Arkitektur

 

 

Handlingar

Här till höger kan du ta del av planhandlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora är det bättre att högerklick på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Önskas papperskopia går det att beställa via plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad 2017-02-01