image description

Loviseberg II

Syftet med planen är att ge möjlighet till en utvidgning av verksamhetsområdet Loviseberg

Den här planen befinner sig i det skede som kallas antagande

Vad händer nu?

Utbyggnad av gata och ledningar påbörjas mars 2013 och väntas vara klart i december 2013.

Entreprenör för utbyggnaden är Bro & Väg Mälardalen AB.

Handlingar

Här till höger kan du ta del av handlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora kan det vara bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på sin egen hårddisk.

Senast uppdaterad 2016-02-18