image description

Driftinformation

Information om VA-verksamhetens drift.


Reparationsarbeten på avlopps- och vattenledningar på Kärrtuvevägen

Botkyrka kommuns VA-avdelning kommer att renovera vattenledningar och serviser på stamledning till fastigheter på Kärrvägen. (Se karta nedan).

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men vi meddelar berörda någon dag innan arbetet utförs.

Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa.

Vår målsättning är att arbetet inte skall medföra allt för stora störningar för boende i fastigheterna.
Efter att vattnet har varit avstängt kan det bli missfärgat, det beror på avlagringar från ledningarna. Vattnet blir oftast klart igenom om man spolar kallvatten i kranarna under ca 15 minuter

 

Arbetet planeras starta v 49 och kommer att pågå i ca  2 månader.

 

 Vid frågor kontakta VA-avdelningen på telefon: 08-530 610 00

 
Kartbild på ledningar

Karta över arbetsområdet på Kärrvägen

 

Senast uppdaterad 2016-12-15