image description

Driftinformation

Information om VA-verksamhetens drift.

Reparationsarbeten på Segersjövägen/Kyrkvärdsvägen

VA-avdelningen planerar att utföra renovering av vattenledningar och avlopp på servis och stamledning till fastigheter på Segersjövägen/Kyrkvärdsvägen. (Se karta här nedanför)

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utförs. Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa.
 
Arbetet planeras starta vecka 5 och kommer att pågå i ca 3 månader. Berörda abbonnenter är informerade.
 
 

Reparationsarbeten på avlopps- och vattenledningar på Kärrtuvevägen

Botkyrka kommuns VA-avdelning kommer att renovera vattenledningar och serviser på stamledning till fastigheter på Kärrvägen. (Se karta nedan).

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men vi meddelar berörda någon dag innan arbetet utförs.

Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa.

Vår målsättning är att arbetet inte skall medföra allt för stora störningar för boende i fastigheterna.
Efter att vattnet har varit avstängt kan det bli missfärgat, det beror på avlagringar från ledningarna. Vattnet blir oftast klart igenom om man spolar kallvatten i kranarna under ca 15 minuter

Arbetet planeras starta v 49 och kommer att pågå i ca 2 månader.

 Vid frågor kontakta VA-avdelningen på telefon: 08-530 610 00

Kartbild på ledningar

Karta över arbetsområdet på Kärrvägen

Senast uppdaterad 2017-02-10