image description

VA-Grödinge Kagghamra

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge.

Kagghamra

Kontrakt för Vatten- och avloppsutbyggnaden i Kagghamra har nu skrivits med entreprenören Bite Mark och Anläggning AB.

Informationsmöte med berörda fastighetsägare har hållits.  Du som inte hade möjlighet att delta på mötet har möjlighet att ta del av minnesanteckningar från mötet. Du hittar de till höger under rubriken "läs mer"

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen. Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor avgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.
 

Kontaktuppgifter för frågor om projektet:

Telefon för frågor: 08-525 232 00
Telefontid: måndag-fredag 09:00-15:00 
 

 

Senast uppdaterad 2017-03-02