image description
<< Tillbaka

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 30 mars kl.17:30 i Bragesalen i Hallunda Folkets hus.

Beskrivning

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 30 mars kl.17:30 i Bragesalen i Hallunda Folkets hus.

Ur dagordningen:
Årsredovisning 2016 - Kommunstyrelsen

Återrapportering av projektet 13 nya förskolor

Utökad investeringsram för genomförande av reinvesteringsprojekt - Albybron

Svar på interpellationer och motioner

Tid

30 mars, 17.30 - 22.00

Arrangör

Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85,Tumba

Tel: 08-530 610 00

Biljetter

-

Tel: -