image description

Planerade om- och nybyggnationer av idrottsanläggningar

Här hittar du status på planerade om- och nybyggnationer av idrottsanläggningar.

Var Vad Status Slutdatum
Brunna IP byte av konstgräsmatta på 11-mannaplanen slutfört 2016-04-20
Brunna IP förstärka utegym med fler stationer pågående 2016-11-01
Brunna IP ny skateanläggning pågående 2016-11-01
Brunna IP ny streetbasketplan ej påbörjad 2016-11-01
Kassmyraskolan montering av begagnat konstgräs på 7-manna grusplan, nya målburar slutfört 2016-05-01
Tullingebergsskolan montering av begagnat konstgräs på 7-manna grusplan, nya målburar slutfört 2016-05-01
Fittja sporthall renovering och ombyggnation av omklädningsrum, kafeteria och aktivitetsytor slutfört 2016-03-01
Fittja BP ny läktare slutfört
Kärsby IP ny belysning till bollplanen slutfört 2016-04-15
Kärsby IP multifunktionellt utegym för alla åldrar pågående 2016-12-01
Alby folkhälsopark iordningställande friidrott och utemiljö slutfört 2016-06-01
Brantbrinks IP omklädningsrumsbyggnad slutfört 2016-04-01
Brantbrinks IP ny skyltning inne och utemiljö slutfört 2016-04-01
Botkyrkahallen möblering och iordningsställande av nytt mötesrum för föreningsliv och skola ej påbörjat
Rödstu Hage omfattande upprustning av friidrottsanläggning pågående      2017-2018
Harbro ny belysning för skidåkningen på Harbro gärde pågående 2016-10-01
Tullinge gymnasieplan utredning om placering pågår pågående
Idrottshuset ny skyltning inne och utemiljö pågående 2016-09-01
Banslätt ny karate/flexibel aktivitetslokal slutfört 2016-09-01
Storvretens IP ny skyltning inne och utemiljö slutfört 2016-04-01

Senast uppdaterad 2016-11-28