image description

Ansök om evenemang

Regler för evenemangsbokning:
Avbokning av evenemanget eller delar av det måste göras senast två veckor innan förutsatt datum, för att inte debiteras med en avbokningsavgift om halva kostnaden.

Beräknad handläggningstid är 6 veckor. Evenemangsansökningar inför grundläggande säsong har en längre handläggningstid. Kontakta oss för frågor. Evenemangsansökningar som skickas in till Lokalbokningen med ett separat mail alternativt via ett text/pdf dokument handläggs ej. Vi tar endast emot ansökningar via nedan formulär.
Grupp 1
Grupp 2
Markera ett datum i kalendern.
Markera ett datum i kalendern.
Grupp 3

Tillträde till lokalerna kan ges både före och efter evenemanget

Grupp 4

Grupp 5

Med tanke på parkering, läktare osv behöver vi veta antal förväntade besökare

Grupp 6 

Avgifter för idrottsanläggningarna och skollokaler

När hyresgästen inte sköter sig kan dessa avgifter komma att debiteras.

 
Bokning utanför ordinarie öppettid, tillägg till ordinarie timtaxa
400 kr/tim  
Oplanerad bokning utanför ordinarie öppettid, tillägg till ord. timtaxa
800 kr/tim
Bokning av ishall utanför ordinarie öppettid, tillägg till ordinarie timtaxa
800 kr/tim
Storhelgstillägg, tillägg till ordinarie timtaxa 2
800 kr/tim
Oplanerad bokning under storhelg, tillägg till ord. timtaxa
1200 kr/tim
Anläggningen lämnad olåst vid hyrestidens slut
1000 kr
Hyresgästen har inte grovstädat efter turnering eller annat arrangemang
4000 kr
Brandkårsutryckning som orsakats av falskt larm
4000 kr
Kostnad, per gång, för att beställa extra städning i samband evenemang (Stor anläggning)
1800 kr
Större skadegörelse eller stöld
verklig kostnad
 
Vilka helger som är storhelg definieras i beslut om öppethållande i Botkyrka kommuns idrottsanläggningar.
När skadegörelse eller stöld har skett på grund av att anläggningen inte varit låst tillkommer även kostnader för skadegörelsen.
Maximalt 800 kr extra per timme, även om tre eller fler anläggningar används samtidigt.

 

Senast uppdaterad 2016-10-27