image description

Bidrag till föreningar

Föreningar i Botkyrka kommun har möjlighet att söka bidrag för kommande års verksamhet. Föreningens typ av verksamhet avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka.

Vilka föreningar kan få bidrag?

För att kunna söka bidrag måste föreningen vara registrerad i Botkyrka kommuns föreningsregister. Dessutom måste föreningen uppfylla de krav som finns skrivna i ”Bidragsregler för föreningslivet”, som du hittar i menyn till höger.
 
Hur du söker kan du läsa mer om längst ned på sidan.
 
Stöd till sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Botkyrka kommun
För att främja alla barns rätt till ett meningsfullt sommarlov så kan föreningar och studieförbund ansöka om medel för att göra redan planerade aktiviteter kostnadsfria och mer tillgängliga, eller att skapa nya meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter som främjar möten mellan barn från olika social bakgrund.
 
Föreningar, som uppfyller de allmänna villkoren för att söka föreningsbidrag i Botkyrka kommun, samt studieförbund kan ansöka om bidraget.
 
Bidraget kan sökas för verksamhet som ska genomföras på sommarlovet 2017. Sista ansökningsdatum är 31 mars. Ansökan görs på av Kultur- och fritidsförvaltningen framtaget formulär. Riktlinjer och formulär för ansökan finns i högerkanten på sidan.
 

Stöd till fritidsverksamhet för unga nyanlända ​

Kultur och fritidsförvaltningen har skapat ett bidrag för att stötta den ideella sektorn att starta upp och genomföra verksamhet speciellt riktad till den unga nyanlända. Bidraget söks för verksamhet som ska genomföras 2017 med sista ansökningsdatum 1 oktober 2016. Riktlinjer och formulär för ansökan finns i högerkanten på sidan.
 

Föreningsbidraget till föreningar med skulder

För de föreningar som har tre eller fler obetalade förfallna fakturor ska skulderna dras från nästa utbetalning av föreningsbidraget.
 

Bidragsformer

Föreningens typ av verksamhet avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka. Läs mer i "Bidragsregler för föreningslivet" i kolumnen till höger.

Idrottsföreningar kan söka:
Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer 
Anläggningsbidrag 
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

Scoutkårer kan söka:
Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer 

Seniorföreningar kan söka:
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+                   
Lokalbidrag för seniorförenigar

Ungdomsföreningar kan söka:
Startbidrag 
Medlemsbidrag 

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka:
Administrationsbidrag
Startbidrag 

Konstnärliga föreningar kan söka:
Bidrag till konstnärliga föreningar 

Övriga föreningar med verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt seniorer 65+ kan söka:
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar 
Lokalbidrag för övriga föreningar 

Alla föreningar kan söka:
Bidrag till organiserad spontanidrott 
Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd

Ansökningstider

 

Bidrag
Sista ansökningsdag
Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar
25 februari och 25 augusti
Aktivitetsbidrag för scoutkårer
25 februari och 25 augusti
Anläggningsbidrag
1 oktober
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
15 februari
Lokalbidrag för seniorföreningar
15 februari
Startbidrag ungdomsföreningar
Löpande under året
Medlemsbidrag ungdomsföreningar
15 februari
Bidrag till konstnärliga föreningar
1 oktober
Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning
1 oktober
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar
15 februari
Lokalbidrag för övriga föreningar
15 februari
Bidrag till organiserad spontanidrott
1 oktober
Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd
1 oktober
 

 

 

Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag är öppet att söka för alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag samt för studieförbund och kan stödja föreningar och studieförbund vid tillfälliga eller återkommande evenemang som är öppna för allmänheten, som marknadsförs till allmänheten, och som genomförs under aktuellt kalenderår. Evenemangsbidrag har löpande ansökningstid.  Exempel på evenemang kan vara
 - festivaler
 - föreställningar
 - föreläsningar
 - kulturdagar.
 
Evenemangsbidrag kan inte sökas för matcher och cuper.
 

Sök bidrag digitalt via Interbook

Ansökan för samtliga bidragsformer sker digitalt direkt i Interbook (se länk i högerspalten). Det är även i Interbook som du bifogar obligatoriska dokument och uppdaterar föreningsuppgifter.
 

Instruktioner

Det kan vara bra att förbereda sig innan ansökningen påbörjas. Du behöver ha en hel del information om föreningen och olika dokument redo att bifogas. Information om hur du ansöker finns i dokumentet "Manual - Interbook", i högerspalten.
 

Senast uppdaterad 2017-01-09