image description

Lekparken Vallmon i Norsborg

-långt i från lagom upplevelserik

Skiss över lekparken Vallmon
                         Skiss över lekparken Vallmon

Lekparken Vallmon är Botkyrka kommuns första lekpark som även är anpassad för personer som har funktionshinder.

Parken binds samman med en slinga som gör den både spännande och lätttillgänglig.
Från slingan kan man lätt ta sig runt mellan de olika lekområdena i parken. Här finns bland annat duschar, gungor, talrör, vattenlek, fikaplatser och klätterlek.

Parkens utseende och innehåll är resultatet av ett samarbete mellan handikapporganisationer, sakkunniga pedagoger, lärare, tekniska förvaltningen i Botkyrka kommun och landskapsarkitekterna NOD.


 Karta över området där lekparken Vallmon ligger
                                Karta över området där lekparken Vallmon ligger


Lekparken ligger mellan Norsborgs centrum och förskolan Vallmon i Norsborg.

Närmaste parkering med platser för rörelsehindrade är på Iduns väg och i Norsborgs centrum

Andra parkeringsplatser finns på Heimdals väg, samt Höders väg.

Om du klickar på kartan ovanför öppnas den i stort format i ett nytt fönster.

 

Senast uppdaterad 2016-12-06