image description

Hamringe

I Hamringe dagvattenpark tar vi hand om dagvatten från stora delar av Tumba.

​Vattnet leds via Tumbaån och måste sedan passera de olika reningsstegen i dagvattenparken där det renas innan det kommer ut i Tullingesjön

Dammens funktion är att bromsa vattnets hastighet så att partiklar och tungmetaller får tid att sjunka tll botten (sedimentera). Växternas uppgift är att ta upp kväve och fosfor.

Hur sköter vi dammen? 

Ibland tar vi bort växter i dammen så att inte näringsämnena återförs till vattnet när de vissnar. Vi rensar också dammen från allt material som sjunkit till botten, så kallat sediment.

Vi inspekterar och rengör oljeavskiljaren regelbundet.

Det finns alger och flytväxter i vattnet, de hjälper till att rena dagvattnet genom att ta upp olika näringsämnen.

Fåglar vid dammen

Dagvattenparken med omgivningar är en populär rstplats för fåglar under framförallt våren oc hhösten. Gäss, änder, svanar, måsar, tofsvipor och andra fåglar håller till i och omkring vattnet.

Exempel på fågelarter som häckar i området är skäggdopping, fisktärna, sothöna, rössångar och steglits  

 

Senast uppdaterad 2016-12-06