image description
​Foto: Sten Modén

Provtagning av badvatten i Botkyrka

Miljöenheten tar prover på badvattnets kvalitet vid fyra tillfällen under sommarsäsongen vid de kommunala badplatserna i Botkyrka.

De badplatser som kontrolleras är: Brotorpsbadet, Lidabadet, Sandviksbadet, Slagstabadet och Stendalsbadet.

Provtagningar kommer att ske den 14 juni, 12 juli, 26 juli och den 9 augusti. Resultatet från provtagningarna hittar du på Badplatsens hemsida.

 

Råd vid algblomning

• Undvik att bada.
• Drick aldrig vatten med algblomning. Det hjälper inte att koka vattnet, gifterna är kvar.
• Låt inte barn bada eller leka vid stranden.
• Husdjur och boskap bör hållas borta från stränder och vatten.
• Vänta med att bada direkt efter algblomningar, gift kan finnas kvar.
 
Mer information om algblomning hittar du på Informationcentralen för Egentliga Östersjön.

Senast uppdaterad 2016-05-20