image description
Naturvårdsprogrammets framsida

Botkyrkas gröna värden

Botkyrka kommuns naturvårdsprogram syftar till att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald, stimulerande friluftsliv, god hälsa och ett boende med god tillgänglighet till naturen.

​Hela programmet hittar du under länken i kolumnen till höger. Där finns även en karta som visar överskådligt var i kommunen naturvärdena finns.

Senast uppdaterad 2015-08-06