image description
Lövängen vid Hörningsnäs
Lövängen, Hörningsnäs. Foto: Sten Modén

Naturområden

I Botkyrka kommun finns ett antal fantastiska naturområden och naturreservat, som alla är unika på sitt sätt.

Här är några exempel på det unika som finns i Botkyrkas naturreservat:

  • Brinkbäcken – östra Sveriges mest åskådliga exempel på hur en ravin bildas.

  • Ekholmen – en skogsbeväxt halvö vid Aspens nordöstra strand.

  • Ensta ö – ligger i sjön Uttran och är rik på svamp och bär.

  • Hörningsnäs – stora delar av området var vid 1600-talets slut slåtterängar.

Du kan hitta Botkyrkas naturreservat på webbkartan genom att klicka på kartan här under. Om du vill se kartan i större format klickar du på "Visa hela kartan" längst ner till höger.

 

 Botkyrkas naturreservat på webbkartan

 
 

 

Senast uppdaterad 2016-04-11