image description

Pålamalms naturreservat

Sveriges största dödisgrop som inte är en sjö ligger vid Pålamalm.

Foto: Sten Modén
Gropen är 31 meter djup och 50 meter vid och har bildats genom att ett enormt isberg legat här och smält bort medan landet sakta stigit runt omkring. Denna dödisgrop är Botkyrkas äldsta naturreservat. Nu växer här barrträd, främst tall.

Senast uppdaterad 2016-04-11