image description

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning ska informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt.

Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan beskriver vi i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen har lyckats leva upp till det.

​​Årsredovisningen redovisar verksamhetens utfall, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I årsredovisningen finns också en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och måluppfyllelse. Från och med 2012 redovisar vi det uppdelat på kvinnor och män i våra olika stadsdelar.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen där man slår ihop kommunens och bolagens redovisning.

Senast den 15 april året efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Under Läs mer kan du ladda ner och läsa kommunens senaste årsredovisningar. Där hittar du även alla nämnders årsredovisningar.

Senast uppdaterad 2016-04-29