image description

Kommunalskatt

Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om kommunens skattesats. I den kommunalskatt invånarna betalar ingår även skatt till landstinget.

Skatten till kommunen och landstinget ser ut som tabellen nedan visar. Skattesatsen anges i kronor per intjänad hundralapp.

 

Botkyrka
Församling

Grödinge
Församling

Kommunen 20:15 20:15
Landstinget 12:08 12:08
SUMMA 32:23 32:23

Begravningsavgift (obligatorisk)

0:19 0:18
SUMMA 32:42 32:41
Kyrkoavgift (för medlemmar
i Svenska kyrkan)
0:935 1:01
SUMMA TOTALT 33:35 33:42

 

Begravningsavgiften är obligatorisk och gäller alla invånare. Kyrkoavgiften gäller enbart medlemmar i Svenska kyrkan.

Senast uppdaterad 2016-05-10