image description

Kommunala bolag och stiftelser

Botkyrka kommuns bolag och stiftelser har tillkommit för att förenkla vissa verksamheter – och i flera fall för att möjliggöra samarbete mellan Botkyrka och andra kommuner på Södertörn.

De kommunala bolagen i Botkyrka bidrar med tjänster som är av intresse för alla medborgare. 

I  undersidorna som du når via menyn till vänster kan du läsa om de bolag där kommunen äger minst 20 procent av aktierna eller andelarna.

Senast uppdaterad 2010-08-23