image description

Botkyrka Stadsnät AB

​Botkyrka Stadsnät AB, ägs av Botkyrka kommun. Bolaget har som uppdrag att bygga ett öppet fibernät till alla boende och verksamheter i Botkyrka.

Att nätet är öppet innebär att alla telekombolag som vill kan konkurrera på lika villkor om kunderna.

En stor del av kommunens alla småhus, företag, hyreslägenheter, kommunala verksamheter, bostadsrättsföreningar och mobilmaster är redan uppkopplade. Utbyggnadstakten av Stadsnätet kommer att fortsätta vara hög i flera år till. Målet är att 90 % av alla hushåll har möjlighet att enkelt koppla upp sig mot Stadsnätet innan år 2020.

Botkyrka Stadsnät bygger ut fibernätet till företag i kommunen

I Botkyrka finns små företag likaväl som koncerner med kontor över hela världen. Hos oss kan företag välja den tjänst som passar dem idag, samtidigt som de får en flexibel infrastruktur som de kan växa i. Bredband via Stadsnätet gör det möjligt för företaget att surfa, mejla och komma åt molnbaserade tjänster. Kapacitet är en punkt-till-punkt förbindelse där man genom att skapa en central IT miljö kan knyta ihop företag som har mer än ett verksamhetsställe. För företag med extrema behov av överföringshastighet och säkerhet erbjuder vi svartfiber.

Fiber finns i Botkyrka

De senaste åren har vi på Stadsnätet arbetat intensivt med att bygga ut fibernätet i kommunen. Idag finns nätet i alla kommundelar i Botkyrka, vilket också innebär att samtliga företag med verksamhet i Botkyrka kan bli anslutna till vår marknadsledande teknik. En teknik som självklart är snabbare, men som även är betydligt mer tillförlitlig. Fiber ger helt enkelt effektivare arbetsdagar för företaget och de anställda.

Tjänster för företag i alla storlekar

Botkyrka Stadsnät har delat in företagets behov i tre nivåer: bredband, kapacitet och svartfiber.
  • Bredband: För mindre företag räcker det ofta med en enkel och stabil internetanslutning. Bredband gör det möjligt att surfa, mejla och komma åt molnbaserade tjänster.
  • Kapacitet: Kapacitet är en punkt-till-punkt förbindelse för företag med lite större behov. Kanske med verksamhet på flera adresser.
  • Svartfiber: Företag med extrema behov av hastighet och säkerhet väljer gärna Svartfiber. Med egen fiber delar inte företaget datatrafik med andra.

 

Mer information

I högerkolumnen finns mer information om Botkyrka Stadsnät och hur du gör för att ansluta ditt företag.

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-12-30