image description

SRV återvinning AB

SRV återvinning ägs av Södertörnskommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem och har ansvaret för avfallshanteringen inom denna region.

Bolaget är organiserat i tre verksamhetsområden: Marknad (kundservice/kommunikation), transporter och återvinning. I ägarkommunerna driver SRV dessutom nio återvinningscentraler där hushållen kan lämna sitt grovavfall och farligt avfall.
 
 

Senast uppdaterad 2012-05-30