image description

SYVAB

Himmerfjärdsverket är ett modernt, högteknologiskt företag som har till uppgift att rena avloppsvattnet från våra ägarkommuner.

Himmerfjärdsverket är ett avancerat avloppsreningsverk med både fosfor- och kväverening, som tar emot och renar cirka 100 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn från cirka 300 000 personer.
 
Verket ägs och drivs av Syvab vars ägare är kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten VA AB (Stockholms stad/Huddinge kommun) och Telge i Södertälje AB (Södertälje kommun).
 
Bolaget äger även ett tunnelsystem på cirka 5,5 mil och två pumpstationer. Himmerfjärdsverket renar vatten från Essingeöarna i norr till Järna i söder samt i Hölö och Mörkö.

Senast uppdaterad 2012-05-30