image description

Detta kan du göra för klimatet

Hur vi lever och beter oss i vardagen är helt avgörande för vår klimatpåverkan. Sättet vi äter, lever, bor, köper och reser på har stor betydelse för hur stora våra utsläpp av klimatfarliga växthusgaser blir.

De svenska hushållen står tillsammans för nästan hälften av Sveriges klimatpåverkan. Varje år släpper svenska folket ut ungefär 7,5 ton koldioxid per person.

Om alla skulle leva, äta, konsumera och resa på samma sätt som vi i Sverige skulle vi behöva 4,2 jordklot för att försörja hela jordens befolkning.
 
Via länken till höger hittar du tips på hur du kan leva ett mer klimatsmart liv.
 

Fördjupad text

 

Senast uppdaterad 2016-10-28