image description

Hållbar utveckling på stadsdelsnivå

De utmaningar som vi arbetar med för att nå "Ett hållbart Botkyrka" behöver göras konkreta och anpassas till de olika förutsättningar och behov som finns i våra olika stadsdelar.

Vi arbetar därför med att ta fram långsiktiga utvecklingsprogram för våra olika stadsdelar. Först ut är Alby och Tullinge.
 
Stadsdelarnas utvecklingsprogram är också ett sätt att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen och samordna kommunens insatser i respektive stadsdel.
 
Programmen anger långsiktiga handlingsvägar och blir ett styrdokument för kommunens verksamhet i stadsdelen.
 
Programmen tas fram i samverkan mellan olika förvaltningar i kommunen och i dialog med boende och verksamma i Botkyrka.

Senast uppdaterad 2010-08-26