image description

Så styrs Botkyrka mot en hållbar utveckling

Utmaningarna i "Ett hållbart Botkyrka" pekar ut riktningen för kommunen, men inte hur det ska ske. Önskvärda resultat och mätbara mål formuleras istället i ett- och flerårsplanen.

Botkyrka kommun styrs utifrån dokument som har ett generationsperspektiv på tjugo till trettio år, där vi formulerat utmaningarna för ett hållbart Botkyrka.
 
Utifrån det dokumentet  formulerar sedan kommunstyrelsen mål som ger en riktning de närmaste fyra åren (flerårsplanen). Utifrån flerårsplanen styr sedan nämnderna verksamheten på ett års sikt i sina ettårsplaner.
 

Vägen mot ett hållbart Botkyrka

"Ett hållbart Botkyrka" är en del av hur vi styr mot ett hållbart Botkyrka. För att veta om vi är på rätt väg görs årligen uppföljningar i arbetet. Uppföljningen sker bland annat i kommunens årsredovisning.
 

Senast uppdaterad 2010-08-26