image description

Fairtrade City

​Botkyrka kommun är en Fairtrade City sedan år 2010. Diplomeringen visar att vi gemensamt i Botkyrka engagerar oss för etisk konsumtion.  

Botkyrka kommun är en Fairtrade City

Botkyrka kommun blev en diplomerad Fairtrade City år 2010. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.  Det finns fler än 1800 Fairtrade City i världen och 70 kommuner i Sverige är diplomerade. 

För att behålla diplomeringen måste vi i Botkyrka uppfylla vissa kriterier:

• Arbetet ska ledas av en lokal styrgrupp med representanter från närsamhället
• Det ska finnas ett visst utbud  Fairtrade-märkta produkter i  butiker
• Caféer och restauranger ska erbjuda ett visst antal Fairtrade-märkta produkter
• Ett visst antal arbetsplatser ska konsumera minst en Fairtrade-märkt produkt 
• Botkyrka kommun ska erbjuda Fairtrade-märkta produkter inom kommunens avtal   för så många produkter som möjligt
• Styrgruppen måste ordna minst 4 lokala informationsaktiviteter varje år
• För att behålla diplomeringen måste en förbättring ske år från år

Välj Fairtrade-märkt!

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. När du köper Fairtrade-märkta produkter innebär det att:
 
• Odlare och anställda får rättvisa löner
 
• Barnarbete och diskriminering motverkas
 
• Demokratin och organisationsrätten främjas

• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
 

Vill du engagera dig?

Kontakta oss på fairtradecity@botkyrka.se

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Senast uppdaterad 2017-03-13