image description

Botkyrkabor som hälsoinformatörer – för hälsa mot cancer

Risken för cancer är ojämlik. Det kan vi ändra på – med stöd av Botkyrkaborna själva.

Folkhälsoinformatörer med kampanjtröjor

Fotograf: Johannes Liljeson, lånad av Södra Sidan

 
Ett sätt att nå fler - på Botkyrkabornas egna villkor

Ett femtiotal engagerade kvinnor och män i Botkyrka är utbildade till hälsoinformatörer. De bor alla i Botkyrka, har 30 olika nationaliteter och kan i snitt fyra språk vardera. De har ett stort socialt nätverk och de flesta av dem har erfarenheter från att varit kommunens tidigare samhällsinformatörer.
 
På uppdrag av Regionalt Cancercentrum och Botkyrka kommun sprider hälsoinformatörerna nu kunskap om vad man kan göra själv för att minska risken för cancer - på de platser där kommuninvånarna är, exempelvis caféer, idrottshallar, samlingslokaler och föreningar för olika etniska och kulturella engagemang.

Idag nås inte alla av stöd för att förebygga cancer

Samtidigt blir cancervården allt bättre. Men den omfattar inte alla. Omotiverade skillnader finns mellan grupper av kvinnor och män med olika bakgrund och socio-ekonomisk situation. Risken för cancer är ojämlik, chansen för tidig uppräckt och överlevnad likaså.
 
Orsakerna är många. Det kan handla om allt ifrån förtroende för hälso- och sjukvården och vårdpersonalens bemötande, till okunskap, otillgänglighet och språkliga barriärer.
 

Ett sätt att öka jämlikhet i hälsa, cancerprevention, screening och vård

Hälskommunikatörerna har möjlighet att nå ut till många invånare som annars kanske hade varit svåra att nå.
 
Satsningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland med stöd av kommunens folkhälsostrateg Hanna Lind: hanna.lind@botkyrka.se och demokratiutvecklare Ahmad Azizi: ahmad.azizi@botkyrka.se
 
Dogge Doggelito medverkar även som en engagerad ambassadör för satsningen.
 

Senast uppdaterad 2016-02-08