image description

Nationella minoriteter

Sedan 1 januari 2010 gäller en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Du ska till exempel kunna använda finska i din kontakt med Botkyrka kommun.

 

 

Den nya lagen är som är en del i regeringens strategi för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter i praktiken. Målet med lagen är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna. Den ska stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande och främja bevarandet av de nationella minoriteterna.

Finska som förvaltningsspråk i Botkyrka

Botkyrka är en av de utvalda kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet. Det innebär bland annat att kommunen ska kunna erbjuda äldreomsorg och förskola på finska och att du som kommuninvånare har rätt att prata finska i din kontakt med kommunen.

I Botkyrkas officiella statistik finns närmare fem tusen personer med finska rötter som berörs direkt eller indirekt av den nya lagen, men gruppen är egentligen ännu större.

För samarbetet mellan den sverigefinska gruppen och kommunen finns en samrådsgrupp som du kontaktar via Martina Wickham på kommunledningsförvaltningen. Du kan kontakta henne på svenska eller finska.

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-06-18