image description

Social ekonomi

Den sociala ekonomin spelar en central roll i samhällsutvecklingen, inte minst när det gäller att bredda arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån den. De som verkar inom området utför ett viktigt arbete som kompletterar den kommunala verksamheten.

Föreningar, organisationer, sociala entreprenörer och sociala företag har krafter och kompetens som kommunen vill ta tillvara. Botkyrka kommun ska fungera som en möjliggörare för de idéer som sociala företag, sociala entreprenörer och ideella föreningar har.

Vad är social ekonomi?

Den sociala ekonomin är ett samlingsnamn för ideella organisationer och sociala företag. Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser eller liknande. Verksamheten inom social ekonomi har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft.
 
Botkyrka kommun fokuserar sitt arbete med stöd till den sociala ekonomin på de sociala företag, sociala entreprenörer och ideella organisationer som vill utveckla befintlig eller ny verksamhet eller som på avtalsmässiga grunder vill hitta samverkansformer med kommunen kring specifika uppdrag.

Exempel på aktörer som driver sociala företag i Botkyrka är:

Har du en idé inom social ekonomi som du vill utveckla i Botkyrka?

Kontakta Christina Grefveberg, utvecklingsledare.
 
Telefon: 08-530 611 17

Senast uppdaterad 2016-02-29