image description

Kommunfullmäktige

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen – kommunens riksdag. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.​

​2017
​2016
2015
​2014
2013
2012
2011

Senast uppdaterad 2017-01-20