image description

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här kan du ta del av miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesprotokoll.

Miljö-och hälsoskyddsnämndens arbete syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället, där nu levande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.​​​

​2017
2016
​2015
2014
2013
2012

Senast uppdaterad 2017-02-09