image description

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Här kan du ta del av kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträdesprotokoll.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättning och kommunen.

​2015
2014
2013
2012

Senast uppdaterad 2015-01-30