image description

Utbildningsnämnden

Här kan du ta del av utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll.

Utbildningsnämnden har till uppgift att vara huvudman för förskolan, skolbarnomsorgen, förskoleklassen, grundskolan, gymnasium, särskolan på grundskolenivå och gymnasienivå och fattar de politiska besluten inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde.

​2017
2016
​2015
2014
2013
2012

Senast uppdaterad 2017-02-16