image description

Vård- och omsorgsnämnden

Här kan du ta del av vård- och omsorgsnämndens dagordningar och sammanträdeshandlingar.

Vård- och omsorgsnämnden fattar de politiska besluten för äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.​

Det finns även ett råd: Kommunala pensionärsrådet. Rådet är remissinstans och rådgivare, och lämnar synpunkter och förslag i frågor som rör äldre och personer.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Senast uppdaterad 2017-01-20