image description

Grafisk manual

Grafisk profil

Utseendet på kommunens grafiska produkter påverkar hur
människor uppfattar Botkyrka. Genom att följa manualens regler och riktlinjer bidrar du till att stärka Botkyrkas varumärke som en kreativ upplevelsekommun.

Här hittar du regler för hur Botkyrka kommuns grafiska produkter ska se ut. Vilka färgvärden och typsnitt får användas? Hur stor ska logotypen vara i förhållande till ytan?

Varför har vi en grafisk manual?
Manualen hjälper dig att hantera färger, typografi, logotyp och mycket annat. Den grafiska identiteten lyfter fram Botkyrka som tydlig avsändare – och kommunicerar en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott. Den ökar även människors kännedom om vår devis “Långt ifrån lagom” och profilerar Botkyrka som en kontrastrik och kreativ mötesplats.

Vår grafiska profil är nämligen full av upplevelser, kreativitet och kontraster i form av en iögonfallande rubrik på snedden, 16 komplementfärger, unika bilder och illustrationer på människor och miljöer i Botkyrka.

 
Har du frågor?
Ingen grafisk manual är heltäckande. Om du har frågor kring hur den ska användas, kontakta kommunens art director. I de fall där tveksamhet råder fattar
kommunikationschefen beslut.

 

Senast uppdaterad 2015-01-29