image description

Illustrationer

Botkyrkas illustrationer

Använd illustrationsbankens illustrationer för att uttrycka det oväntade, kontraster och energi. Syftet med illustrationerna är inte att redovisa innehållet i produkten. I enstaka fall kan du dock använda en illustration till att beskriva innehållet.

​Du kan använda illustrationer tillsammans med foton. Det är ett effektivt sätt att skapa känslan av något oväntat, kontrastrikt och energiskt. Se exemplet på sidan 7.

Minst en av våra illustrationer ska alltid vara med på förstasidan av tryckt eller digitalt material.

Motiv

Illustrationerna speglar Botkyrkas miljö och visar människor, djur och objekt från vår omgivning.

 
Exempel på illustration.

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationerna ska upplevas som jämställda och icke-diskriminerande. De ska också gärna bidra till att utmana stereotypa och diskriminerande tankemönster som finns i vårt samhälle. Exempelvis ska inte män framställas som starka, muskulösa och aktiva samt kvinnor som smala, graciösa och passiva.

Tänk också på att illustrationen ska spegla alla typer av familjer och förhållanden. Exempelvis ska inte alla illustrationer på familjer visa en mamma, pappa och ett barn. Illustrationerna ska visa människor i olika åldrar, med olika etniciteter, ursprung, sexuell läggning, i olika yrkesgrupper. Glöm heller inte människor med funktionsnedsättning.

Tillämpning av illustrationer

Så här kan du använda illustrationerna:

  • låt gärna illustrationerna ta för sig i storlek,
  • använd mellan en och tre illustrationer per sida,
  • illustrationerna får beskäras,
  • illustrationerna får tryckas i samtliga profilfärger,
  • tona inte ned illustrationerna och
  • illustrationerna får placeras på bilder och ytor.
 
Exempel på placering och tillämpning av illustrationer.

Illustrationsbank

Använd enbart befintliga illustrationer ur illustrationsbanken. Om du har behov av illustrationer, kontakta Botkyrka kommuns art director.

  

Senast uppdaterad 2013-10-02