image description

Rubrikbalk

Botkyrkas rubrikbalk

Botkyrkas snedställda rubrikbalkar används för alla profilbärande huvud- och kapitelrubriker och ska alltid finnas med på omslag och inlagor.

​Manér 

Rubrikbalkarna består av rubriker som är placerade i snedställda balkar, som är vinklade 7º. Texterna och balkarna ska alltid vara vänsterställda. Enbart rubrikbalkarna är snedställda och inte brödtexten.

Typsnitt

Typsnittet som används i rubrikbalkarna är en specialtillriktad variant av ett typsnitt som heter Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed. Använd alltid samma storlek och grad på texterna i balken.

Riktlinjer för rubrikbalkar

X motsvarar höjden på typsnittets horisontella linjer.
Rubrikbalken bör ha 2X ovan och under rubriken, samt 1,5X på vardera sida. Avståndet mellan balkarna är 2 X.

Exempel på rubrikbalk.

 

 

 

 

 

 

 

Typsnitt för rubrikbalkarna
Akzidenz Grotesk Rubrik Condensed
Typsnitt för rubrikbalkar.

 

 

 

Färg

För att skapa bästa möjliga läsbarhet är det viktigt att arbeta med stora kontraster mellan balk och text. Låt därför texten alltid vara vit och balken alltid ha en mörk färg, se färgpaletten på sidan 13.

Innehåll

Textinnehållet i balkarna ska enbart vara på rubriknivå, kort och informativt.

Storleksförhållanden

För att få rätt storlek, förhållande och mellanrum på text och balk, se riktlinjerna till höger.

En rubrikbalk ska stå för sig själv och inte konkurrera med övriga texter eller illustrationer. För att få ett starkt grafiskt uttryck används med fördel två rubrikbalkar ovanpå varandra. Undvik att använda tre.

Placering

Rubrikbalk.

Rubrikbalkarna ska alltid placeras i övre vänster hörn på ytan. Rubrikbalken linjeras i sidled med underliggande textblock, se exempel till höger.

Rubrikbalken ska stå för sig själv och inte konkurrera med övriga texter eller illustrationer. Rubrikbalkarna ska ta för sig i storlek och harmoniera väl med övriga delar.

Snippets (färdiga rubrikbalkar) hittar du under Färdiga rubrikbalkar till höger. Högerklicka  för att ladda ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-01-12