image description

Manual för arbetskläder

Manual för arbetskläder

En gemensam grafisk profil för kommunen bidrar till att stärka varumärket Botkyrka externt samtidigt som den stärker vår interna identitet. Därför är det viktigt att även arbetskläderna både för inomhus- och utomhusmiljö följer den grafiska profilen.

 
Kommunens arbetskläder ska vara profilerade enligt kommunens grafiska profil, med kommunens logotyp och rubrikbalk med texten långt ifrån lagom. Utgångspunkten är att balk och logotyp ska vara placerade på ett enhetligt sätt på arbetskläder. Exempel på detta hittar du i riktlinjerna.
 
Har du frågor?
Om du har frågor kring hur den ska användas, kontakta kommunens art director.

Senast uppdaterad 2015-03-26