image description

Kontakta kommunen

När du ringer 08-530 610 00 kommer du till Botkyrka kommuns kontaktcenter. Vi hjälper dig att få svar på din fråga eller ser till att du får prata med rätt person i kommunen.

​ 


 
Kontaktcenter är din första kontakt och väg in i kommunen

Istället för en växel har kommunen valt att ha ett kontaktcenter där alla telefonsamtal passerar när du ringer kommunens gemensamma telefonnummer.
Syftet med att ha ett kontaktcenter med kommunvägledare istället för en växel är för att kunna erbjuda snabbare och effektivare hjälp. Istället för att bara koppla vidare kan kommunvägledarna handlägga enklare ärenden och besvara frågor som rör kommunens verksamhet för att kunna ge dig som ringer god service.
 
Botkyrka kommun är ett finskt förvaltningsområde och du kan därför  få kommunvägledning även på finska.​

Det här är några av de ärendena som vi här på kontaktcenter kan hjälpa dig med

 • Barnomsorg: Information om hur du ansöker och säger upp barnomsorgsplats på förskola och fritids.
 • Enklare bygglovsärenden: Vid till exempel bokning av möte med bygglovshandläggare gällande nya bygglovsansökningar där du ännu inte blivit tilldelad en handläggare. Vägledning till vart du kan hitta information om vad som gäller vid bygglov och du kan få hjälp med att hitta de blanketter du behöver.
 • Faktura: Hjälpa till med att ta fram uppgifter så som till exempel OCR-nummer, belopp, förfallodag, bankgiro på fakturor som avser vatten och avlopp, barnomsorg och vård- och omsorg.
 • Felanmälan: Ta emot och registrera din felanmälan gällande vägar, klotter, belysning samt nerskräpning i naturen.
 • Flyttanmälan VA: Vägledning kring hur du säger upp ditt vatten och avloppsavtal vid flytt.
 • Färdtjänst: Information om hur du ansöker om ett färdtjänstkort.
 • Juristrådgivning: Vi hjälper dig med att boka in kostnadsfri juristrådgivning.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade: Information om hur du ansöker om ett parkeringstillståndskort.
 • Riksfärdtjänst: Allmän information om hur du ansöker och hur du hittar ansökningsblanketten.
 • Skola: Information och vägledning om hur du ansöker om skolplacering.
 • Synpunkter: Vi tar emot och registrerar synpunkter på kommunens verksamheter lämnar dem vidare till rätt verksamhetsområde inom kommunen.
 • Äldreomsorg: Hjälp med att ansöka om trygghetslarm, information om hur du ansöker om exempelvis hemtjänst, särskilt boende och daglig verksamhet. Hjälp med att komma i kontakt med din biståndshandläggare.
På kontaktcenter kan vi även erbjuda kommunvägledning på spanska, engelska, turkiska, armeniska, ryska, rumänska, syrianska.
 
Om vi på kontaktcenter inte kan hjälpa dig ser vi till att du får kontakt med någon annan inom kommunen.

Du är välkommen att kontakta oss via telefon: 08-53061000
via e-post: kontaktcenter@botkyrka.se
eller ställa din fråga via sociala medier på: twitter.com/botkyrkakommun och facebook.com/botkyrka
 

Teletal - för dig som behöver stöd vid telefonsamtal

 

Teletal är en gratistjänst för dig som har tal-, röst- eller språksvårigheter. Tjänsten är även till för dig som vill ringa till någon som har dessa svårigheter. Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en Teletal-tolk. Du behöver ingen förbokning, utredning eller remiss - det räcker med en vanlig hemtelefon eller mobiltelefon.

Hur gör du för att bli uppringd?
Börja med att klicka på länken ovanför. Där skriver du in ditt telefonnummer. Teletal ringer upp dig direkt och du får berätta vilken hjälp du behöver i samtalet med Botkyrka kommun. Under samtalet finns din Teletal-tolk med hela tiden. Samtalen förs enbart på svenska.

Det här kan du få hjälp med:

 • Tolken har kunskap att tolka tal och röster som kan vara svåra att förstå.
 • Tolken ger dig stöd när du pratar.
 • Tolken kan göra det tydligt med vad du menar.
 • Tolken kan ge stöd så att du minns vad du ska säga.
 • Tolken kan skriva anteckningar under tiden du pratar.

Senast uppdaterad 2017-03-08