image description

Fakturaadress till Botkyrka kommun

Leverantörsfakturor ställda till Botkyrka kommun ska alltid skickas till fakturaadressen och ha giltig referensinformation.

​Adress för leverantörsfakturor

Scanningen av fakturor från externa leverantörer till Botkyrka kommun sköts av en leverantör i Stockholm.

Fakturor till Botkyrka kommun ska skickas till:

Botkyrka kommun
Fack 760280
R 067
106 37  STOCKHOLM

(notera att mellanslag är viktiga för den optiska scanningen)

Referens på leverantörsfakturor

Vid varje beställning, kom ihåg att fråga beställaren efter referens med följande information:

  • BK-nummer (upp till åtta siffror, skrivs utan mellanslag)
  • Beställarens namn (mellanslag mellan namnet och BK-nummer)

Detta gäller för klientfakturor för Socialförvaltningen

När det gäller Socialförvaltningens klientfakturor så gäller inte den nya fakturaadressen eftersom våra klientfakturor inte ska skannas in i ekonomisystemet utan betalas via vårt verksamhetssystem Procapita.

Klientfakturor för Socialförvaltningen ska skickas till följande adress:

Botkyrka kommun

Socialförvaltningen

Enhetens namn (t ex Utredningsenheten söder)

147 85 TUMBA

Ett undantag från detta är klientfakturor för Socialpsykiatriska enheten som är dem enda klientfakturor inom Socialförvaltningen som  hanteras i ekonomisystemet och de ska ha referensen: BK88791SEKRETESS

Senast uppdaterad 2016-06-03