image description

Ansvarig och redaktion

Kommunens förvaltningar medverkar och samverkar till att webbplatsen blir så bra och ändamålsenlig som möjligt för dig som besökare.

Det innebär att du får sakkunnig information om alla de verksamheter som kommunen bedriver.

Ansvarig för Botkyrka kommuns webbplats:
Marica Nordwall, kommunikationschef
Telefon 08- 530 610 16, 0708 8612 01
E-post marica.nordwall@botkyrka.se

Samordnare av strategiska webbfrågor och utveckling:
Central webbkoordinator
Telefon 08- 530 632 56
 
Innehållsansvarig och samordnare av det redaktionella arbetet:
Central webbredaktör
Telefon 08- 530 614 47

Webbkoordinatorer på förvaltningarna

Det finns en webbkoordinator på varje förvaltning som ansvarar för innehåll och de aktiviteter som faller inom respektive förvaltnings sakområde. 
 
Webbkoordinator socialförvaltningen​
Telefon 08-530 615 79
E-post webbkoordsoc@botkyrka.se
 

Webbkoordinator arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Telefon 08-530 614 98
E-post webbkoordavux@botkyrka.se
 

Webbkoordinator utbildningsförvaltningen​
Telefon 08-530 612 32
E-post webbkoorduf@botkyrka.se
 

Webbkoordinator samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningen
Telefon 08-530 613 38
E-post webbkoordsbftek@botkyrka.se

 
Webbkoordinator vård- och utbildningsförvaltningen
Telefon 08-530 619 22
E-post webbkoordvof@botkyrka.se
 

Webbkoordinator kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon 070-516 86 30

Senast uppdaterad 2016-01-14