image description

Demokratiberedning

Demokratiberedningen  är kommunstyrelsens beredande organ för ärenden och frågor som rör demokratiutveckling, interkulturell utveckling, jämställdhet och icke-diskriminering.

Demokratiberedningen består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Det dagliga tjänstemannaarbetet sköts av kommunledningsförvaltningen i samarbete med andra berörda förvaltningar.

Ordförande i demokratiberedningen är Elias Tony (S) och Selin Kayhan är sekreterare.

Senast uppdaterad 2016-01-15