image description

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är den politiska församling som är ansvarig för det lokala miljö- och hälsoskyddsarbetet.

Miljö-och hälsoskyddsnämndens arbete syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället, där nu levande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter.

Nämndens presidium

Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer:

Siluettbild Porträtt av Maria Gawell Skog Porträtt av Steffens Robert

Myrna Persson (MP), ordförande

Maria Gawell Skog (S), 1:e vice ordförande

Steffens Robert (C), 2:e vice ordförande

​Nämndsekreterare är Karina Wallenius.

Senast uppdaterad 2016-09-30